Predelovalci odpadkov

Ljubo doma, kdor ga ima

Spodbujevalna vloga je zaslužna za partnerski projekt dveh članov britanskega programa, s pomočjo katerega se dotlej deponirane proizvode iz pene predela in ponovno uporabi pri gradnji nizkocenovnih, trajnostnih stanovanj. Sodelujoči podjetji pri tem ustvarita za več kot 35.000 eur prihrankov.

Sekisui Alveo je vodilni evropski proizvajalec visoko kakovostnih omreženih poliolefinskih pen. Proizvodni obrat družbe v južnem Walesu proizvaja vrsto izdelkov za avtomobilsko industrijo. Vsak izvenserijski ali odpadni material se v proizvodnem procesu ponovno uporabi, da se zmanjša količina odpadkov. Vendar pa materialov, ki so šli skozi postopek zamreženja, ni mogoče ponovno uporabiti zaradi njihove sestave in ognjevzdržnih lastnosti, zato se jih zgosti in deponira na stroške družbe.

Kot članica NISP-a je družba več kot leto dni sodelovala v raziskovanju priložnosti za njihovo ponovno uporabo, vendar je rešitev našla šele, ko je član NISP-a postala tudi družba Globally Greener Solutions (GGS), ki je NISP-u predstavila svojo nizkoenergijsko, stroškovno učinkovito, prenosno in statično enoto za predelavo materialov. Enota zmanjša velikost vhodnega odpadnega materiala, nato pa ga premeša in zgnete v inertno snov imenovano GLOWASOL, ki se lahko ponovno uporabi v širokem naboru proizvodnih procesov, tudi v proizvodnji panelov za gradnjo nizkocenovnih, trajnostnih stanovanj.

Ekipa NISP-a je nemudoma prepoznala potencialno sinergijo med obema družbama in uredila izmenjavo vzorcev, kar je vodilo v začetek poizkusov. GGS in Sekisui Alveo sta sčasoma razvila nov in izboljšan sistem ravnanja z odpadki, da je odpadni material postal primeren za prevoz do GGS-ovega proizvodnega obrata.

GGS po izvedbi sinergije predela do 400 ton dotlej neuporabnih plastičnih odpadkov na leto, med tem ko Sekisui Alveo občutno prihrani pri stroških deponiranja in konstantno izboljšuje svojo okoljsko učinkovitost.

Rezultati:

  • Zmanjšanje CO2: 6.389 ton
  • Preusmeritev z odlagališč: 500 ton
  • Zmanjšanje porabe primarnih surovin: 500 ton
  • Prihranki: 35.000 eur

Vir: International Synergies Ltd (2009): National Industrial Symbiosis Programme – The Pathway To A Low Carbon Sustainable Economy, Velika Britanija.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *