Koristi

Industrijska simbioza ustvarja sinergije v ekonomskem, okoljskem in družbenem smislu.

Kot kažejo izkušnje iz tujine, prinaša sodelovanje v mreži industrijske simbioze udeleženim ekonomske učinke v nekem časovnem obdobju na več ravneh:

»Biti del nacionalnega programa industrijske simbioze pomeni, da je vaše podjetje na poti k zmanjševanju stroškov in ustvarjanju vrednosti izven neizkoriščenih ali podcenjenih virov« (Industrial Synergies Ltd.).

OKOLJSKE KORISTI
Zmanjšanje količine odpadkov, manjša odvisnost od neobnovljivih virov, zmanjšanje emisij in povečanje skupnih naporov pri upravljanju z odpadki.

POSLOVNE KORISTI
Zaradi vzpostavitve ali izboljšanja odnosov z zunanjimi partnerji (podjetja, spodbujevalci razvoja, regulatorji) ter razvoja novih proizvodov, tehnologij in trgov.

EKONOMSKE KORISTI
Znižanje stroškov surovin in ostalih virov, proizvodnje, nižji stoški upravljanja odpadkov, dodatni prihodki pretvorbe odpadkov v stranske proizvode.

DRUŽBENE KORISTI
Z ustvarjanjem novih delovnih mest, izboljšanjem njihove kakovosti in ohranjanjem obstoječih, ter z ustvarjanjem čistejšega in varnejšega okolja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *