FASADE IGRAJO POMEMBNO VLOGO TUDI PRI POŽARNI VARNOSTI

Zelo pomembna vloga fasad je pri požarni varnosti, vendar se tega ne zavedamo dovolj. Če pride do požara, potem je v tem primeru negorljiva izolacija na fasadi zelo pomembna, saj lahko bistveno upočasni širjenje požara in kar je najpomembneje, pridobi dragoceni čas za evakuacijo stanovalcev in reševanje premoženja. Čeprav smernica določa izbor negorljivih izolacijskih materialov za stavbe nad 10 metrov, pa je tudi za objekte nižjih višin požarna varnost zelo pomembna. Kontaktne fasade se uporabljene v slovenski gradbeni praksi, na individualnih objektih in na drugih tipih objektov, kot so večstanovanjske stavbe, poslovni objekti,… Pri takšnih primerih lahko uporabimo negorljiv material kameno volno, ki ima najvišji možni razred odziva na ogenj A1. Je tudi prava izbira, kadar govorimo o energetskih sanacijah obstoječih objektov. Kar se pa tiče požarnih varstvenih zahtevah za prezračevalne fasade, ne smemo nikoli uporabiti izolacijskega materiala s slabšo klasifikacijo gorljivosti od A1 ali A2.

Že velikokrat smo bili priča neosveščenosti lastnikov in ne zavedanju upravnikov, zato je pomembno, da si natančno pogledamo zahteve aktualne zakonodaje in da se upoštevajo pri gradnji in izbiri materialov. Zato na področju fasad cena ne sme biti primarni in odločilni kriterij, saj moramo gledati na dolgoročne koristi, saj nam poleg toplotne in zvočne izolacije, objekt doprinese tudi k varnosti pred požari.

Kot smo že omenili, je negorljiva kamena volna zelo dobra za proti požaru, vendar pa omogoča objektu tudi dihanje. Danes je pomembno opozarjati ljudi, da izbirajo prave materiale za fasade, saj ne želimo, da se bodo pojavljale visoke stolpnice oblečene v gorljive izolacijske materiale, pa čeprav so bile stare.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *