Kmetijstvo

Član britanskega NISP-a, Terra Nitrogen (UK), vodilni mednarodni proizvajalec dušikovih izdelkov in metanola, je iskal partnerja, ki bi ponovno uporabil ogljikov dioksid in paro, ki se ustvarja v procesu proizvodnje amonijaka. John Baarda, mali pridelovalec zelenjave, pa je želel razširiti svoje poslovanje, s prodajo velikih količin zelenjave, vključno s paradižnikom, vodilnim prodajalcem na drobno in […]

Predelovalci odpadkov

Ljubo doma, kdor ga ima Spodbujevalna vloga je zaslužna za partnerski projekt dveh članov britanskega programa, s pomočjo katerega se dotlej deponirane proizvode iz pene predela in ponovno uporabi pri gradnji nizkocenovnih, trajnostnih stanovanj. Sodelujoči podjetji pri tem ustvarita za več kot 35.000 eur prihrankov. Sekisui Alveo je vodilni evropski proizvajalec visoko kakovostnih omreženih poliolefinskih […]

V akciji

V zasledovanju nizkoogljičnega in trajnostnega gospodarstva ponuja model programa industrijske simbioze uspešno podlago brez primere. V državah kjer se izvaja, predvsem pa v Veliki Britaniji, uživa polno podporo industrije in interesnih ter ostalih združenj. Visoko raven podpore programu odseva tudi število poslovnih obratov, ki izvajajo sinergije identificirane in omogočene z njegovo pomočjo. Program industrijske simbioze […]

Koristi

Industrijska simbioza ustvarja sinergije v ekonomskem, okoljskem in družbenem smislu. Kot kažejo izkušnje iz tujine, prinaša sodelovanje v mreži industrijske simbioze udeleženim ekonomske učinke v nekem časovnem obdobju na več ravneh: »Biti del nacionalnega programa industrijske simbioze pomeni, da je vaše podjetje na poti k zmanjševanju stroškov in ustvarjanju vrednosti izven neizkoriščenih ali podcenjenih virov« […]

Industrijska simbioza

Industrijska simbioza, na regionalni ali nacionalni ravni, pomeni iskanje sinergij in povezovanje podjetij, predvsem na področju surovin in odpadkov, pa tudi na področju logističnih in skladiščnih kapacitet, človeških virov, IKT itd. Učinkovitejša raba virov se v praksi najpogosteje izrazi kot zmanjšanje količin odpadkov, porabe energije in izpustov, kot finančni prihranki zaradi zmanjševanja različnih vrst stroškov […]